Atrakcje i okolica

Atrakcje i okolica

Atrakcje naszego ośrodka:
 Wszystkim naszym gościom oferujemy:

 • łowienie ryb i konsumpcja złowionych okazów
 • zakup piwa, smażonych ryb, korzystanie z posiłków
 • duży teren biwakowo-namiotowy, umożliwiający kontakt z unikalną przyrodą Doliny Wiaru.
 • mini ZOO
 • plac zabaw dla najmłodszych
 • możliwość grillowania i biesiadowania
 • drewniane molo nad stawem

Atrakcje okolicy
Jedną z największych krajoznawczych atrakcji regionu są cerkwie - prawdziwe perełki architektury drewnianej pięknie wkomponowane w górski krajobraz. Odznaczają się one rozmaitością form architektonicznych, typową dla pogranicza kulturowego. Do najpiękniejszych i najcenniejszych cerkwi należą:

 • cerkiew w Uluczu - z 1659 r., jedna z najstarszych cerkwi drewnianych w Polsce,
 • cerkiew w Równi - zbudowana na pocz. XVII w., obecnie używana jako kościół,
 • cerkiew w Hoszowie - zbudowana w 1938 r. na wzór cerkwi huculskich w tzw. ukraińskim stylu narodowym,
 • cerkiew w Smolniku - pw. św. Michała Archanioła z 1791 r. (w 2013 roku wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Przemyśl  - będący najpiękniejszym miastem regionu, szczyci się bogatą historią i licznymi pamiątkami przeszłości.
To typowe miasto pogranicza kulturowego jest bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym.
Działa tu kilka placówek muzealnych i kilka galerii, odbywają się liczne festiwale i imprezy.
Walory kulturowe Przemyśla to przede wszystkim liczne zabytki, w tym także pozostałości austriackiej twierdzy, rozrzucone na terenie całego miasta:

 • bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela z XV-XVI w., pierwotnie późnogotycka, następnie przebudowana w stylu barokowym
 • cerkiew archikatedralna  pw. Św. Jana Chrzciciela obrządku bizantyjsko-ukraińskiego zbudowana w XVII w.
 • barokowy kościół o.o. Franciszkanów z XVIII w. z bogatym wyposażeniem w stylu rokokowym.
 • barokowy zespół klasztorny o.o. Karmelitów z XVII w. kościół i klasztor o.o. Reformatów z XVII w.
 • zespół klasztorny Benedyktynek z XVII-XVIII  w.
 • cerkiew Bazylianów, zbudowana w latach 1930-1935.
 • zamek przemyski, wybudowany w XIV w. z polecenia Kazimierza Wielkiego na miejscu dawnego wczesnośredniowiecznego grodu.
 • forty i szańce Twierdzy Przemyśl z czasów  I wojny światowej, stanowiące niezwykły zabytek architektury militarnej na skalę europejską.

W pobliżu Przemyśla, warto także wstąpić do Krasiczyna, aby zobaczyć krasiczyński zamek uważany za jeden z najcenniejszych zabytków polskiej architektury renesansowej. Otaczający zamek park należy do najciekawszych ogrodów krajobrazowych w Polsce.